Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem

Öğretmenlere 

“Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Yurdumuzu bir çember içine alıp dünya ile ilişkisiz yaşayamayız. Tersine, gelişmiş ve yükselmiş bir ulus olarak uygarlık alanı üzerinde yaşayacağız. Bu yaşam ancak bilimle, teknikle olur. Bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız ve her yurttaşın kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için sınır ve koşul yoktur.”

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. II, s. 46. (Bütünleşik PDF’de: s. 267), (Bursa, 1922)